Solicitări pentru parteneriate:

Solicitare pentru încheierea de parteneriate media


Radio România îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu solicitările primite, pe baza evaluării făcute în conformitate cu propriile reguli interne.
17 Februarie 2021