ANUNT DE PARTICIPARE

Societatea Română de Radiodifuziune intenţionează să achiziţioneze prin procedură proprie simplificată, conform art 101 alin 2 din HG nr. 395/2016 Servicii de organizare evenimente pentru:

Lot 1 – Servicii de organizare a conferinței PBI -2017

Lot 2 – Servicii de organizare a conferinței Media 2020 -2017

Lot 3 – Servicii de organizare a Festivalului Grand Prix Nova - 2017

CPV:  79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Pentru această procedură a fost publicat în SEAP anuntul de publicitate 81724/21.03.2017, Tip anunt: Anexa 2B

Documentatia de atribuire, respectiv fisa de date a achizitiei, caietele de sarcini, formularele si proiectul de contract vor fi transmise prin e-mail ca urmare a primirii a unei adrese semnată de reprezentantul operatorului economic.  Pentru informatii suplimentare si clarificări vă rugăm să ne contactati la telefon 0213031484 sau prin e-mail la adresa costina.gheorghiu@radioromania.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este3 aprilie 2017 ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 3 aprilie 2017 ora 12:00, la sediul Societății Române de Radiodifuziune.

Persoana de contact: Costina Gheorghiu – Sef Serviciu Achizitii

Tel +4021.303.14.84, fax +4021.314.99.44

Email:costina.gheorghiu@radioromania.roAdaugat: 21 Martie 2017
Actualizat: 21 Martie 2017