ANUNT DE PARTICIPARE

Societatea Română de Radiodifuziune  a intenţionat să achiziţioneze prin procedură proprie simplificată, conform art 101 alin 2 din HG nr. 395/2016 Servicii de organizare evenimente pentru:

Lot 1 – Servicii de organizare a conferinței PBI -2017

Lot 2 – Servicii de organizare a conferinței Media 2020 -2017

Lot 3 – Servicii de organizare a Festivalului Grand Prix Nova - 2017

CPV:  79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Pentru această procedură a fost publicat în SEAP anuntul de publicitate 81724/21.03.2017, Tip anunt: Anexa 2B

Procedura proprie simplificată a fost anulată, urmând a se organiza o nouă procedură.Adaugat: 5 Mai 2017
Actualizat: 5 Mai 2017