ANUNŢ DE PARTICIPARE

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Societatea Română de Radiodifuziune intenţionează să achiziţioneze prin procedură proprie simplificată, conform art 101 alin 2 din HG nr. 395/2016 Servicii de organizare evenimente pentru:

Lot 1 – servicii de organizare a Festivalului Grand Prix Nova și Atelierele Grupului Radio Drama al EBU - 2018


Lot 2 – servicii de organizare a Adunării Generale URTI și decernarea Premiilor URTI – 2018


Lot 3 – servicii organizare evenimente prilejuite de aniversarea a 90 de ani SRR
CPV:  79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Pentru această procedură a fost publicat în SEAP anuntul de publicitate nr. ADV1011838/18.05.2018, Tip anunt: Anexa 2

Documentatia de atribuire, respectiv fisa de date a achizitiei, caietele de sarcini, formularele si proiectul de contract vor fi transmise prin e-mail ca urmare a primirii a unei adrese semnată de reprezentantul operatorului economic.  Pentru informatii suplimentare si clarificări vă rugăm să ne contactati la telefon 0213031484 sau prin e-mail la adresa costina.gheorghiu@radioromania.ro.  

Data limită pentru depunerea ofertelor este 23 mai  2018 ora 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 23 mai 2018 ora 12:00, la sediul Societății Române de Radiodifuziune.

Persoana de contact: Costina Gheorghiu – Sef Serviciu Achizitii

Tel +4021.303.14.84, fax +4021.314.99.44

Email: costina.gheorghiu@radioromania.roAdaugat: 18 Mai 2018
Actualizat: 11 Mai 2023