Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

 

Ianuarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.01 din 08.01.2015 - Avizare proiect de HCA aprobare Principii elaborare obiective şi Procedura monitorizare obiective

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.02 din 15.01.2015 - Avizare HCA încheiere contract cu ST

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.03 din 15.01.2015 - Avizare HCA încheiere contract cu Pajura Albă S.A .finanţare R.Chişinau

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.04 din 15.01.2015 - Avizare HCA încheiere contract cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.05 din 20.01.2015 - Avizare HCA aprobare Plan Investitii 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.06 din 20.01.2015 - Avizare Norme metodologice ela borare obiective si Procedura de monitorizare obiective

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.07 din 20.01.2015 - Avizare HCA modificare HCA nr.105

Februarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.08 din 03.02.2015 - Avizare Planformare 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.09 din 19.02.2015 - Avizare HCA pentru aplicarea HCA 186 POS

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.10 din 19.02.2015 - Avizare modificare HCA nr. 16 modificare ROF CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.11 din 19.02.2015 - Avizare DCA numire Comisii de concurs selecţie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.12 din 19.02.2015 - Avizare modificare HCA 17 ROF selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.13 din 19.02.2015 - Avizare DCA cerinte selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.14 din 19.02.2015 - Avizare Situaţii anuale implementare OMFP 946

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.15 din 19.02.2015 - HCA Achiziţie sistem de detecţie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.16 din 24.02.2015 - Avizare HCA aprobare proiect Romanii în Banatul istoric

Martie

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.17 din 02.03.2015 - Avizare HCA aprobare initiere achizitie combustibil auto pentru parcul auto SRR

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.18 din 13.03.2015 - Avizare HCA aprobare Raport de activitate SRR 2014

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.19 din 13.03.2015 - Avizare HCA aprobare initiere procedura achizitie autoturisme

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.20 din 20.03.2015 - Avizare DCA aprobare grile evaluare a proiectelor depuse pentru dobandirea calitatii de membru in CD al SRR si CDT

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.21 din 24.03.2015 - Avizare DCA aprobare organizare a treia editie a Festivalului International al Orchestrelor Radio - RADIRO

Aprilie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.23 din 03.04.2015 - Avizare instrucţiuni privind acceptarea la plată a concediilor medicale

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.24 din 16.04.2015 - Avizare HCA aprobare situatii financiare SRR 2014

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.25 din 16.04.2015 - Avizare proiect de HCA aprobare achizitie servicii de promovare Campanie RRA 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.26 din 16.04.2015 - Avizare OPDG majorare diurna deplasare angajati SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.27 din 27.04.2015 - Avizare modificare manual Politici Contabile SRR

Mai

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.28 din 08.05.2015 - Avizare HCA modificare HCA nr.181 Plan de investitii

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.29 din 08.05.2015 - HCA mandatare PDG reprezentare SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.30 din 08.05.2015 - Avizare metodologie calcul costuri produse Editura Casa radio

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.31 din 08.05.2015 - Avizare HCA aprobare indicatori tehnico economici Berthelot 71

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.32 din 13.05.2015 - Regulamentul de acces in SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.33 din 13.05.2015 - Regulament alegeri Consiliul de Onoare

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.34 din 22.05.2015 - Avizare HCA achizitie autoturisme

Iunie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.35 din 12.06.2015 - Avizare HCA aprobare obiective manageri

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.36 din 12.06.2015 - Avizare HCA aprobare achizitie instrumente muzicale

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.37 din 12.06.2015 - Avizare HCA modificare HCA 79 componenta AGA Pajura Alba SA

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.38 din 12.06.2015 - Avizare DCA reziliere contract sediu Radio Chisinau

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.39 din 19.06.2015 - Avizare HCA incheiere contract cu ROMEXPO

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.40 din 19.06.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere contract servicii difuzare programe SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.41 din 26.06.2015 - Avizare procedura privind scoaterea din folosinta a unor obiecte de inventar si carea unor bunucir materiale

Iulie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.42 din 06.07.2015 - Avizare HCA desemnare consilier de etica

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.43 din 15.07.2015 - Avizare HCA achizitie calculatoare personale

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.44 din 31.07.2015 - Avizare HCA aprobare grile programe SRR

August

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.45 din 05.08.2015 - Avizare Procedura de decontare cheltuieli de deplasare in tara

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.46 din 05.08.2015 - Avizare HCA incheiere Acord de colaborare cu ICRT Cuba

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.47 din 12.08.2015 - Avizare HCA incheiere ss 6 din Acord cadru nr. 42828_2011 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.48 din 12.08.2015 - Avizare HCA achizitie lucrari reabilitarea imobil Berthelot 71

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.49 din 12.08.2015 - Avizare DCD desemnare Consiliu de Onoare SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.50 din 12.08.2015 - Avizare DCD desemnare membru Fundatia RR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.51 din 13.08.2015 - Avizare HCA încheiere ss1 din Acordul cadru 841- 2015 încheiat cu SNR

Septembrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.52 din 08.09.2015 - Avizare proiect HCA achizitie servicii de suport IT

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.53 din 08.09.2015 - Avizare proiect HCA demarare negociere CCM

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.54 din 08.09.2015 - Avizare proiect DCA numire Comisii selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.55 din 08.09.2015 - Avizare proiect DCA criterii de selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.56 din 08.09.2015 - Avizare proiect DCA grile de evaluare a proiectelor in vederea selectiei membri CD

Octombrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.57 din 05.10.2015 - Avizare Instructiuni elaborare BVC

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.58 din 13.10.2015 - Instrucţiuni manipulare, transport, pastrare, procesare informaţii clasificate

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.60 din 20.10.2015 - Avizare HCA modificare Plan de investitii 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.61 din 20.10.2015 - Avizare Proces verbal casare Cluj

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.62 din 20.10.2015 - Avizare Proces verbal casare Timisoara

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.63 din 20.10.2015 - Avizare Proces verbal casare sediu central SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.64 din 20.10.2015 - Avizare HCA aprobare achizitie codecuri

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.65 din 27.10.2015 - Avizare obiective specifice derivate trim.III 2015

Noiembrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.66 din 09.11.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere Acord  cu SBS Australia

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.67 din 09.11.2015 - Avizare modificare Plan formare

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.68 din 10.11.2015 - Avizare HCA act aditional la subsecvent nr. 1 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.69 din 27.11.2015 - Avizarea HCA achizitie servicii de telefonie mobila

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.70 din 27.11.2015 - Avizare Manual politici contabile SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.71 din 27.11.2015 - Avizare metodologie monitorizare raporate si evaluare OS SRR

Decembrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.72 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare BVC 2016

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.73 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare realizare proiect Portal Radio Romania online

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.74 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere subsecvent nr. 2 Acord cadru 841 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.75 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare mandat PDG desemnare Comisie paritara

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.76 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere contracte de mandat incasare taxa radio

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.77 din 18.12.2015 - Avizare Program control managerial intern 2016_2017

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.78 din 22.12.2015 - Avizare HCA incheiere parteneriat SRR_ MTVA_DUNA

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.79 din 29.12.2015 - Avizare Regulament efectuare COAdaugat: 12 Ianuarie 2015
Actualizat: 19 Ianuarie 2016