Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Ianuarie

DCD nr.II.01 Avizare  Procedura privind redactarea şi aprobarea reglementărilor interne

DCD nr.II.02 Avizare  Procedura privind arhivarea documentelor scrise in cadrul SRR


DCD nr.II.03 Avizare ROF Comisie de Monitorizare

DCD nr.II.04 Avizare HCA aprobare modificare grila RR Tg. Mures

DCD nr.II.05 Avizare HCA aprobare BVC 2018

DCD nr.II.06 Avizare HCA incheiere Protocol organisme de gestiune colectiva drepturi de autor si drepturi conexe

DCD nr.II.07 Avizare Regulament concursuri ocupare posturi de conducere vacante

DCD nr.II.08 Avizare Regulament concursuri ocupare posturi de executie vacante

DCD nr.II.09 Avizare HCA aprobare structura oprganizatorica si ROF SRR

DCD nr.II.10 Avizare HCA aprobare Plan de Investitii 2018

DCD nr.II.11 Avizare situatii anuale control intern managerial

DCD nr.II.12 Avizare Regulament acces in SRR

DCD nr.II.13 Avizare modificare Manual Politici Contabile SRR

DCD nr.II.14 Avizare tarife servicii Gaudeamus

DCD nr.II.15 Avizare plata cotizatii organisme internationale

DCD nr.II.16 Avizare tarife servicii de copiere-imprimare documente furnizare informatii Legea 544

DCD nr.II.17 Avizare HCA Modificare structura organizatorica si ROF SRR

Martie

DCD nr.II.18 Avizare HCA Aprobare Raport anual 2017

DCD nr.II.19 Avizare HCA Modificare structura organizatorica si ROF SRR

DCD nr. II.20 AVIZARE Plan Formare profesionala

DCD nr.II.21 Avizare modificare Instructiuni privind deplasarile in strainatate

Aprilie

DCD nr.II.22 Avizare proiect de HCA privind modificarea organigramei SRR si a ROF

DCD nr. II.23 Avizare Obiective specifice -  2018

DCD nr. II.24 Avizare modificare Plan Formare profesionala

DCD nr. II.25 Avizare plata cotizatie majorata Co.Pe.A.M.

Mai

DCD nr.II.26 Avizare HCA aprobare situatii financiare SRR 2017

DCD nr.II.27 Avizare HCA aprobare utilizare logo Radio Romania 90

DCD nr.II.28 Avizare HCA mandatare PDG de reprezentare SRR in relatiile internationale

DCD nr.II.29 Avizare HCA Modificare structura organizatorica si ROF SRR

Iunie

DCD nr.II.30 Avizare proiect HCA privind elaborare POS 2019-2022

DCD nr.II.31 Avizare propuneri de modificare a Regulamentului privind accesul in SRR

DCD nr.II.32 Avizare Procedura privind intocmirea, avizarea, aprobarea si comunicarea ordinelor si deciziilor aprobate de PDG

DCD nr.II.33 Avizare modificare Instructiuni privind deplasarile in strainatate ale personalului SRR

DCD nr.II.34 Avizare HCA privind completarea si modificarea Regulamentului intern al SRR

DCD nr.II.35 Avizare HCA privind rectificarea BVC al SRR pentru anul 2018

Iulie

DCD nr.II.36 Avizare Proces-verbal de casare propriu-zisa a imobilizarilor corporale

August

DCD nr.II.37 Avizare HCA aprobare grile de programe ale posturilor SRR pentru perioada 2018-2019

 
DCD nr.II.38 Avizare HCA completare si modificare structura organizatorica si ROF SRR
 
Septembrie
 
 

 
 
 
Noiembrie
 
DCD nr.II.43 Avizare Regulament de Organizare si Functionare al Comisiei de Monitorizare 
Adaugat: 23 Ianuarie 2018
Actualizat: 3 Noiembrie 2021