Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

 

Ianuarie

DCD nr. II. 01 Avizarea Procedurii privind elaborarea Planului de formare profesionala a salariatilor SRR

DCD nr. II. 02 Avizarea Instructiunilor privind elaborarea Declaratiei nefinanciare a SRR

DCD nr. II. 03 Avizarea proiectului de HCA privind aprobarea BVC al SRR pentru anul 2022

DCD nr. II. 04 Avizarea Planului privind protejarea împotriva îmbolnăvirii cu SARS-Cov 2 si continuarea activitatii SRR în conditii de pandemie in 2022

DCD nr. II. 05 Avizarea proiectului de HCA privind aprobarea Planului de Investitii al SRR pentru anul 2022
 
Februarie
 
DCD II. 06 Avizarea Instructiunilor privind securitatea in muncă pentru colaboratorii SRR

DCD II. 07 Aviz actualiz acte de autoritate SRR-apararea impotriva incendiilor

DCD II. 08 Avizare HCA desemnare Consilier de etica

DCD II. 09 Mandatare PDG demersuri SRR infrastructura critica nationala

DCD II. 10 Avizare proiect HCA unui Acord de colaborare cu EBU Academy

DCD II. 11 Avizare HCA mandatare PDG reprezentare SRR in relațiile internaționale

DCD II. 12 Avizare plata taxe si cotizatii la organismele internationale 

DCD II. 13 Aviz proiect HCA incheiere Acord de colaborare SRR- IP Teleradio Moldova - Rep. Moldova

DCD II. 14 Avizare obiective specifice anuale 2022

DCD II. 15 Avizare proiect de HCA incheiere Acord de parteneriat SRR- East Eurpean Cultural Centre -GB

DCD II. 16 Avizare proiect de HCA  Acord de parteneriat media SRR- PRL Media In&Out Unit 8

DCD II. 17 - Aviz Metodologie calcul cost de productie,pret vanzare prod Editura Casa Radio

DCD II. 18 Avizare scoatere din functiune mixloc fix (autovehicul Dacia Lodgy)
 
Martie
 
DCD II. 19 Avizare Instructiuni recrutarea interna

DCD II. 20 - Avizare Instructiuni organizarea concursurilor de  ocupare pe perioada determinata

DCD II. 21  Avizare HCA demarare negociere CCM
 
DCD II.22 - Avizare HCA participare SRR la proiectul EuranetPlus

DCD II.23 - Raport de activitate anual 2021
 
Aprilie
 
DCD II.24 Avizare modificare Regulament organizare concursuri posturi de executie


 
Mai
  
Iunie
 

 
Iulie
 
 
 
August
 


 
Septembrie


Octombrie
  
Noiembrie
 

 
Decembrie
 
Adaugat: 18 Ianuarie 2022
Actualizat: 28 Decembrie 2022