Hotărârile Consiliului de Administraţie 2022

 

Ianuarie

Hotărârea nr.397 ref aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SRR pentru anul 2022

Hotărârea nr.398 ref aprobarea Planului de investiții al SRR pe anul 2022
 
Februarie
 
Hotărârea nr.399 ref incheiere Acord de parteneriat intre SRR si East European Cultural Centre

Hotărârea nr.400 ref incheiere Acord de parteneriat intre SRR si PRL Media, In&Out Unit 8

Hotărârea nr.401 ref aprobare incheiere Acord de colaborare intre SRR si EBU Academy

Hotărârea nr.402 ref Incheierea unui Acord de colaborare intre SRR si IP Compania Teleradio Moldova

Hotărârea nr.403 ref mandatare PDG sa repezinte SRR in relatiile cu organismele internationale

Hotărârea nr.404 ref constituire comisie pt analiza si identificarea componentelor cerute de legislatie pt desemnarea SRR ca infrastructura critica nationala ICN

Hotărârea nr.405 ref constituire grup de lucru la nivel CA pt raportarea informatiilor financiar-contabile
 
Martie
 
Hotararea nr.406 ref. la mandatarea P.D.G. pentru demararea procedurii de încheiere a unui nou C.C.M.
 
Hotararea nr.407 ref aprobare Raport anual al SRR pentr anul 2021

Hotararea nr.408 ref aprobare participare SRR la proiectul radiofonic european EuranetPlus 2022
 
Aprilie
 
Hotararea nr.409 ref. modificare Regulament Intern al SRR

Hotararea nr.410 ref. prelungirea cu inca 3 ani a valabilitatii Memorandumului de Intelegere intre SRR si RAI

Hotararea nr.411 ref. incheiere Acord de parteneriat intre SRR si Asociatia Freie Radio Stuttgart

Hotararea nr.412 ref. incheiere Acord de parteneriat intre SRR si Fairchild Radio Group

Hotararea nr.413 ref. aprobarea Raportului privind executia BVC pe anul 2021
 
Mai
 
Hotararea nr.414 ref aprobarea Situatiilor financiare ale SRR si a Raportului Administratorilor pentru anul 2021
 
Iunie
 
Hotararea nr. 415 ref aprobare elaborare POS al SRR 2023-2026
 
Iulie
 
Hotararea nr. 416 ref aprobarea grilelor de programe ale posturilor SRR pentru perioada 2022-2023

Hotararea nr.417 ref modificarea ROF-ului CA al SRR

Hotararea nr.418 ref modificare Plan de investitii al SRR pe anul 2022

Hotararea nr.419 ref rectificare BVC 2022

Hotararea nr.420 ref incheiere act aditional la Acordul de parteneriat intre SRR si Fairchild Radio
 
Septembrie
 
Hotararea nr.421 ref aprobarea participarii SRR la proiectul radiofonic european EuranetPlus

Hotararea nr.422 ref desemnarea doamnei Galina Dobrescu in calitatea de consilier de etica al SRR

Hotararea nr.423 ref modificarea Planului de investitii al SRR pentru anul 2022

Hotararea nr.424 ref rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SRR pentru anul 2022

Hotararea nr.425 ref aprobarea limitelor de competenta privind angajarea cheltuielilor in cadrul SRR
 
Octombrie
 
Hotararea nr.426 ref aprobarea unui set de indicatori in vederea cresterii audientei si a performantei posturilor de radio ale SRR

Hotararea nr.427 ref modificarea Planului de investitii al SRR pentru anul 2022

Hotararea nr.428 ref aprobarea rectificarii BVC pentru anul 2022 si indexarea salariilor angajatilor SRR
 
Noiembrie
 
Hotararea nr.429 ref. rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SRR pentru anul 2022

Hotararea nr.430 ref. aprobare obiective strategice ale SRR pentru perioada 2023-2026
 
Decembrie
 
Hotararea nr.431 ref aprobare modificare structura organizatorixa si ROF SRR

Hotararea nr.432 ref modificarea Planului de investitii pentru anul 2022Adaugat: 20 Ianuarie 2022
Actualizat: 28 Decembrie 2022