Poziţia SRR cu privire la afirmaţiile tendenţioase apărute în spaţiul public

  

Poziţia SRR cu privire la afirmaţiile tendenţioase apărute în spaţiul public   

Referitor la comunicatul postat pe site-ul MediaSind, cu titlul “MediaSind cere DNA și ANI să cerceteze contractele de asistență juridică încheiate de conducerea SRR împotriva angajaților din Radio România!”, Societatea Română de Radiodifuziune prezintă următorul punct de vedere:

Considerăm comunicatul MediaSind injurios, întrucât informatiile din cuprinsul acestuia sunt denaturate, fie prin inserarea greșită și cu rea-voință a sumelor menționate, fie prin alte afirmații care nu constituie în niciun fel abatere de la legalitatea acțiunilor SRR.

Societatea Română de Radiodifuziune "NU se îndreaptă împotriva salariaților și sindicatelor", ci își exercită dreptul constituțional la apărare în litigiile introduse de aceștia.

Realizarea dreptului la apărare este asigurată și prin posibilitatea părții de a-și angaja apărător, iar SRR poate opta între a fi reprezentată de avocat sau de a fi reprezentată de consilier juridic, salariatul acesteia. Activitatea Departamentului Juridic este cu mult mai vastă și complexă şi nu presupune doar reprezentarea în instanță a societăţii.

Potrivit Deciziei Curții Consituționale nr. 450/16.09.2014, OUG nr.26/2012 instituie regula potrivit căreia serviciile de asistență și reprezentare juridică se asigură, în primul rând, de către personalul de specialitate juridică angajat, fără a exclude posibilitatea ca, în situații temeinic justificate, să fie achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii. 

De altfel, SRR are o jurisprudență bogată, în care instanțele de judecată au considerat că OUG nr.26/2012 nu se aplică Societății Române de Radiodifuziune, iar în litigiile introduse de către sindicat/salariații societății instanțele au acordat cheltuieli de judecată în favoarea SRR, considerându-le legale și întemeiate.

Serviciul Comunicare şi Relaţii PubliceAdaugat: 16 Mai 2023
Actualizat: 19 Mai 2023