REZULTAT contestație - concurs post de redactor - Radio Timişoara

În conformitate cu Procesul Verbal nr 403 din 16.05.2023, al comisiei de soluționare a contestațiilor, rezultatul reevaluării lucrării este 21,25 de puncte.

Având în vedere faptul că noul punctaj nu depăşeşte pragul de 70 de puncte prevăzute de regulament ca barem de trecere a probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia candidatului cu codul de identificare 10451, referitoare la rezultatul probei scrise.

https://static.srr.ro/files/PDF/2023/2023-05/2023-05-16/rezultat_contestatie_proba_scrisa_site.pdfAdaugat: 16 Mai 2023
Actualizat: 16 Mai 2023